Súťaž trvá od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme všetkým súťažiacim.Zoznam výhercov